Artykuły

Sortuj według

Inicjatywy mieszkańców realizowane dzięki współpracy pomiędzy samorządem, uczelnią a środowiskiem gospodarczym – doświadczenia i szanse

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 33-44
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.023.7204

Nowy pierwiastek w modelu współpracy fundacja – samorząd – człowiek – biznes

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 161-176
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.033.7214

Świadome kształtowanie bryły budynku dla uzyskania zamierzonych efektów wizualnych i plastycznych we wnętrzu z użyciem światła naturalnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 20/2017, s. 85-94
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.051.7672

Wpływ kontekstu na kompozycję architektoniczno-urbanistyczną

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 15/2015, s. 170-177
Data publikacji online: 14 lipca 2016

Przestrzenie społeczne w zespołach mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 14-23
Data publikacji online: maj 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.036.11667