Joachim Śliwa

Artykuły

Sortuj według

Heinrich Schliemann w poszukiwaniu pałacu Kleopatry

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 107-120
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.007.6618

DWUSETLECIE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KRAKOWSKIEGO

Józef Łepkowski, Towarzystwo Naukowe Krakowskie i kielecka kolekcja starożytności Tomasza Zielińskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 9-18
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.001.6593

ARTYKUŁY

Ostatnia podróż Johanna Joachima Winckelmanna

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 109-126
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.009.6601