Ewa Niedziałkowska

DWUSETLECIE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KRAKOWSKIEGO

Sortuj według

Ofiarodawcy obiektów kartograficznych dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Opis i znaczenie zbiorów

2015, s. 41-48
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.004.6596