Maciej Ziemierski

Informacje o autorze:

współpracownik Polskiego słownika biograficznego; zainteresowania badawcze: biografistyka, judaistyka, dzieje miast i mieszczaństwa w epoce nowożytnej

Artykuły

Sortuj według

Losy Franciszka Smołukowskiego (1647–1729) pisarza miejskiego krakowskiego oraz jego rodziny w świetle testamentów

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 47-66
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.004.6615

Testamenty krakowskiej rodziny Królików z XVII w.

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2020, XXVI, s. 11-41
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/12332135KRA.20.001.13549

ARTYKUŁY

Postać Józefa Bartłomieja Gherardyniego (ok. 1681–1743), kupca i patrycjusza krakowskiego w świetle jego testamentu z 1732 i pośmiertnego inwentarza z 1743 roku

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 75-107
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.008.6600