Maciej Ziemierski

Informacje o autorze:

współpracownik Polskiego słownika biograficznego; zainteresowania badawcze: biografistyka, judaistyka, dzieje miast i mieszczaństwa w epoce nowożytnej

Artykuły

Sortuj według

Losy Franciszka Smołukowskiego (1647–1729) pisarza miejskiego krakowskiego oraz jego rodziny w świetle testamentów

2016, s. 47-66
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.004.6615

Losy Adama Toryaniego (po 6 marca 1701–1756/57), syna rajcy krakowskiego Franciszka Toryaniego, w świetle jego testamentu i pośmiertnego inwentarza

XXIII, s. 11-44
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/12332135KRA.17.001.14655

Testamenty krakowskiej rodziny Królików z XVII w.

XXVI, s. 11-41
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/12332135KRA.20.001.13549

ARTYKUŁY I EDYCJE

ARTYKUŁY