Maciej Ziemierski

Artykuły

Sortuj według

Losy Franciszka Smołukowskiego (1647–1729) pisarza miejskiego krakowskiego oraz jego rodziny w świetle testamentów

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 47-66
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.004.6615

ARTYKUŁY

Postać Józefa Bartłomieja Gherardyniego (ok. 1681–1743), kupca i patrycjusza krakowskiego w świetle jego testamentu z 1732 i pośmiertnego inwentarza z 1743 roku

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 75-107
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.008.6600