Artykuły

Sortuj według

Patriotyczny prolog Zdzisława Kleszczyńskiego dla teatrów warszawskich na 3 maja 1916 r.

2016, s. 147-160
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.010.6621

Libretto Ludwika Osińskiego do opery Józefa Elsnera „Andromeda” z 1807 r. w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rok LXII (2017), s. 79-103
Data publikacji online: 2017

Rękopisy wierszy Kajetana Koźmiana w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rok LXV (2020), s. 71-81
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.005.14164

Dokumenty życia społecznego z kolekcji księgarza Mariana Krzyżanowskiego jako źródło do badań nad życiem muzycznym oraz teatralnym Krakowa i Warszawy w XIX i XX wieku

Rok LXIV (2019), s. 115-129
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25440500RBN.19.007.14150

ARTYKUŁY I EDYCJE

Rękopisy autorskie dwóch patriotycznych wierszy Jana Lechonia

Rok LXIII (2018), s. 319-332
Data publikacji online: 2018

ARTYKUŁY

Notatki Juliana Aleksandra Bałaszewicza o repertuarze teatralnym w Warszawie w latach 1862–1864 jako źródło do badań nad dziejami teatru polskiego

2015, s. 127-143
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.010.6602