Adrian Uljasz

Artykuły

Sortuj według

Patriotyczny prolog Zdzisława Kleszczyńskiego dla teatrów warszawskich na 3 maja 1916 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 147-160
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.010.6621

ARTYKUŁY

Notatki Juliana Aleksandra Bałaszewicza o repertuarze teatralnym w Warszawie w latach 1862–1864 jako źródło do badań nad dziejami teatru polskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 127-143
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.010.6602