Artykuły

Sortuj według

Polacy i Żydzi Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego w narracjach biograficznych osób wysiedlonych w Akcji "Wisła". Raport z badań

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 1, s. 39–50
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.028.5205

SPOTKANIA / ROZMOWY / RECENZJE

Images of Memory near the Carpathian Watershed: A Photo Essay

Prace Etnograficzne, First View, Tom 50, s. 177-192
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/22999558.PE.22.011.17639

Współczesność

Między powszechnością a dążeniem do endogamii, czyli o polsko-ukraińskich małżeństwach mieszanych

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3, s. 47-64
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.012.9958