Artykuły

Sortuj według

Wilk nigdy nie będzie syty. Uniwersytety przemysłowe, komercjalizacja badań i współpraca nauki z biznesem

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 196–218
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.015.5367