Artykuły

Sortuj według

Kwestionariuszowy pomiar pięciu cech osobowości dzieci i dorastających. Polska adaptacja Big Five Questionnaire-Children (BFQ-C)

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 73-85
Data publikacji online: 23 lipca 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.011.5089