Artykuły

Sortuj według

A Comparison of Hydrodynamic Models of Different Hybrid, Fluidised-Bed Bioreactors

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 1-M (1) 2016, s. 15-24
Data publikacji online: 26 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.002.4966