Artykuły

Sortuj według

Mathematical model of a flat plate photocatalytic reactor irradiated by solar light

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 85-93
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7420

A Comparison of Hydrodynamic Models of Different Hybrid, Fluidised-Bed Bioreactors

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 1-M (1) 2016, s. 15-24
Data publikacji online: 26 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.002.4966

CHEMISTRY

Implementacja modelu matematycznego kaskad bioreaktorów o różnych strukturach

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 63-71
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.032.6343