Artykuły

Sortuj według

Simulation of the Single Bubble Ascent with OpenFOAM

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 1-M (1) 2016, s. 25-32
Data publikacji online: 26 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.003.4967

Numerical Simulation of Viscoelastic Fluid Flow in Stirred Vessels

Czasopismo Techniczne, 2016, Mechanika Zeszyt 1-M (1) 2016, s. 129-140
Data publikacji online: 26 sierpnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.013.4977