Koncepcje człowieka

Sortuj według

Antropologia Siergieja Chorużego. Człowiek w dynamice rozwoju współczesnej kultury

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2015, Tom XI , s. 7-20
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.001.6441