CV:

Małgorzata Abassy, dr hab., prof. UJ – kulturoznawca i literaturoznawca, rusycystka i iranistka, kierownik Zakładu Nowożytnej Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kulturowych w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka czterech monografii: Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfikacji dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej (2008), Irańska inteligencja i Rewolucja Konstytucyjna (1905– 1911) (2010), Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej (2013), Russian Mason – Nicolas Novikov (2015) oraz kilkudziesięciu artykułów, m.in. Irańska ropa naftowa: znaczenie strategiczne i symboliczne (2018), The Conception of Culture, Values and Identity of Iran in Shaykh Fazlallah Nuri’s Writings (2017), Syberia w pamięci zesłańców i ich dzieci. Studium przypadku rodziny Żukowskich (2017), Политические ценности демократии в России, Беларуси и Польше: сравнительный анализ (2016). Obszary zainteresowań badawczych to: kulturowe uwarunkowania odmienności Rosji i krajów islamskich od Zachodu, stosunki rosyjsko-irańskie i polsko-rosyjskie na fundamencie kultury, literatura piękna i publicystyka jako narzędzia kształtowania świadomości narodowej oraz źródło wiedzy o historii i mentalności narodów.

Artykuły

Sortuj według

Typy męczenników i wzory męczeństwa w szyickim islamie

Tom XIV, s. 37-56
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.002.9360

Obraz Rosji i Rosjan w krakowskiej prasie 1918 roku. Perspektywa kulturowa: kodowanie – dekodowanie i re-kodowanie

Tom XXVIII, s. 113-129
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.010.11409

The Third Mission of the University as a Continuation of the Polish Intelligentsia Ethos. The Case Study of The Jagiellonian University

Tom XIX, s. 201-214
Data publikacji online: 22 grudnia 2023
DOI 10.4467/25439561KSR.23.014.18991

Część I. Konteksty historyczne i społeczno-polityczne

„Zabveniju ne podlezhit”. Blokada Leningradu w dokumentach epoki oraz we współczesnym odbiorze społecznym

Tom XVIII, s. 9-21
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.001.16353

Koncepcje człowieka

Człowiek w systemach uczenia się kultury – problem kształcenia elit

Tom XI , s. 21-37
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.002.6442

Tradycja i problemy geokultury

Pojęcia naród, tradycja narodowa

Rosyjska kultura wobec postępu i modernizacji w świetle semantyki pojęć „naród” i „wolność”

Tom XI , s. 139-152
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.010.6450