Artykuły

Sortuj według

Petersburg – miasto jako bohater literacki

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 305-334
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.015.9373

Część III. Kultura i ideologie

Decyzyjna niedyspozycja. Niektóre oblicza relatywizmu w wybranych utworach prozatorskich Jegora Fietisowa

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 249-266
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.012.14423

SFERA ESTETYKI

Смирительная рубашка для гениев Сергея Арно или вопрос o литературном кризисе

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 235-244
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.018.7888

Tradycja i problemy geokultury

Tożsamość ideowa jednostki a idea państwowości. Współcześni rosyjscy dysydenci: Larisa Arap, Andriej Nowikow, Artiom Basyrow

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2015, Tom XI , s. 107-121
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.008.6448