Artykuły

Sortuj według

Współczesna plastyka ludowa jako konwencja – uzupełnienia po latach

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 1, s. 1-13
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.001.1030