Artykuły

Sortuj według

Przełamywanie milczenia. Przemiany sposobów prezentacji problematyki LGBT+ we współczesnej prozie słowackiej

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 17, Issue 4,

Autobiografizm w prozie Jána Roznera – wybrane zagadnienia

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 15, Issue 2, s. 139-151
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20843933ST.20.011.11898

Doświadczenie migracji we współczesnej prozie słowackiej (na przykładzie tekstów Zuski Kepplovej)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 14, Issue 1, s. 29-41
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.001.10078

Część III. Konteksty literackie i językowe

W poszukiwaniu kobiecych tradycji literackich. Zapomniane poetki słowackie pierwszej połowy XX wieku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 231-240
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.017.16369

SŁOWIANIE NA POGRANICZU KULTUROWYM

Pogranicze – pamięć – Europa Środkowa. Wybrane zagadnienia tożsamości w najnowszej prozie słowackiej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 135-154
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.004.11306

Pojęcia naród, tradycja narodowa

Repetycje i przewartościowania. Zagadnienie tradycji narodowej w dyskursie słowackim po 1989 r

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2015, Tom XI , s. 153-165
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.011.6451