Anna Raźny

em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Artykuły

Sortuj według

Heroizm w Gułagu

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 169-190
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.008.9366

Europa powersalska – nowa perspektywa cywilizacyjna

Traktat wersalski – perspektywa cywilizacji pokoju

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 17-30
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.002.13291

Myśliciele emigracyjni wobec problemów współczesności

„Dni” Borysa Zajcewa – prawosławna emigracja rosyjska wobec totalitaryzmów XX w.

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2015, Tom XI , s. 167-176
Data publikacji online: 30 sierpnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.15.012.6452

SŁOWIANIE W PRZESTRZENI CHRZEŚCIJAŃSTWA

Христианские ценности как основа польско-российского диалога

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 135-145
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.009.7879

Kultura masowa w Rosji

Kultura masowa w oczach współczesnych konserwatystów rosyjskich

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 66-80
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.004.6457