Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Wpływ organizacji pozarządowych na realizację celów publicznych – aspekty prawne

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 57–69
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.003.5096