Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Wybrane aspekty zmian w zakresie zabezpieczenia chorobowego funkcjonariuszy służb mundurowych

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 70–81
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.005.5098

Administracyjne prawo procesowe

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w formacjach mundurowych

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 95–108
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.007.7058