Adam Zdunek

Informacje o autorze:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej

Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Ograniczenie prawa do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 82–96
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.006.5099