Administracyjne prawo procesowe

Sortuj według

Nowe zasady komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 149–165
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.008.5101

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Problem pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem krajowym – kilka uwag na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Rocznik Administracji Publicznej, 2018, 2018 (4), s. 134-148
Data publikacji online: 29 października 2018
DOI 10.4467/24497800RAP.18.007.9222

Recenzje

Recenzja ksiazki Łukasza Kozery, Zabezpieczenia wierzytelnosci bankowych, Kraków 2015, ss. 261, ISBN 978-83-63991-95-1

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 571–576
Data publikacji online: 12 października 2016