Artykuły

Sortuj według

Organizacja i struktura finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015

Administracyjne prawo procesowe

Licytacja i aukcja elektroniczna jako elementy nowoczesnego systemu zamówień publicznych

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 166–176
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.009.5102