Zarządzanie w administracji publicznej

Sortuj według

Administracja publiczna w modelu otwartej innowacji (open innovation) na przykładzie programu Innowacje społeczne

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 520–534
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.029.5122