Artykuły

Sortuj według

Pozaeuropejskie dziedzictwo kulturowe w europejskim muzeum – strategie (re)prezentacji

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 2, s. 79–92
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.15.007.4494

Artysta, tłumacz, autorytet? – próby zdefiniowania profesji kuratora

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 1, s. 51-61
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.005.1034

Revisiting New Museology

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. VII
Data publikacji online: 2020

Unauthorized Curating. The Relations between Art Activism and the Museum

Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 2, s. 159-172
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/22999558.PE.20.013.12638

Pejzaże kultury

Sztuka, nie ropa. Artystyczny aktywizm kolektywu Liberate Tate

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 358-372
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.020.11603