Artykuły

Sortuj według

Zastosowanie koncepcji „aparatu” i „funkcjonariusza” Viléma Flussera w analizie kwestionariuszy etnograficznych

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 4, s. 329–345
Data publikacji online: 7 maja 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.022.5199

Project “Ethnography as a personal experience”. History of anthropology in Poland in researchers’ point of view

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 3, s. 145–155
Data publikacji online: 15 listopada 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.012.1353

Zamiast wstępu. Mikrohistoria z zaangażowaniem w tle

Prace Etnograficzne, Tom 38, s. 17-28
Data publikacji online: 15 października 2010

The art without Art

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 2, s. 113-119
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.009.1038

O drodze do antropologii, badaniach terenowych i etyce z Aleksandrem Posern-Zielińskim rozmawia Filip Wróblewski

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2017, Numer 3/2017, s. 19–42
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.17.002.9238

STUDIA I ROZPRAWY

Brud i odraza, czyli jak się zostaje etnografem. Część 1. Brud Innego

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2018, Numer 4/2018, s. 151-189
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/254395379EPT.18.009.11168

METODY

Indeksy etnograficzne w polskiej praktyce badawczej XX w.

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, Numer 1/2015, s. 108–132
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/254395379EPT.15.006.6471

Kwestionariusze etnograficzne i prawo zadawania pytań

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 2016, Numer 2/2016, s. 149–176
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/254395379EPT.16.009.6488