Artykuły

Sortuj według

Schematy poznawcze wśród kobiet z grupy Tzotzil w rejonie Los Altos de Chiapas w Meksyku

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020), s. 87–102
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.010.13449

Dialogi i diagnozy

Report from the III Annual Student Archaeology Conference (ASA Conference), June 11 – 13. 2015, Edinburgh

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 3 (1/2016), s. 175–177
Data publikacji online: 1 września 2016