Artykuły

Sortuj według

Economic and Social Tensions in Image-Building of Social Enterprises in Poland

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 57 –74
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.010.7523

Zjawisko feminizacji organizacji pożytku publicznego w Polsce działających na rzecz kobiet

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38), s. 147-162
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.013.7228

Rozwój infrastruktury kulturalnej w Krakowie  

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 155-167
Data publikacji online: 7 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.013.5176

Values in the activities of volunteer fire brigades. A collective case study

International Journal of Contemporary Management, 2020, Numer 19 (4),
DOI 10.4467/24498939IJCM.20.012.13483