Artykuły

Sortuj według

Ocena gotowości do wypisu pacjentów z chorobami przewlekłymi

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 44-52
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.007.5569