Artykuły

Sortuj według

Specyfika rehabilitacji i opieki geriatrycznej pacjentów po 60 roku życia

Tom 14 Numer 1, s. 58-62
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.009.5571

Materiały

Homogenizacja wartości w czasopismach dla dziewczynek

Tom 61, Numer 3 (235), s. 545-556
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.033.10135