Artykuły

Sortuj według

Przedaugustyńska filozofia dziejów – wybrane koncepcje

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 2, s. 169–186
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.008.5328

Koncepcja państwa i władcy w myśli politycznej Pawła Orozjusza

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 443-468
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.034.12759