Artykuły

Sortuj według

Taming Egoism: Adam Smith on Empathy, Imagination and Justice

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017, s. 29–37
Data publikacji online: 14 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.033.6971

Poskramianie egoizmu: Adam Smith o empatii, wyobraźni i sprawiedliwości

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 2, s. 233–241
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.011.5331

The Network on/of Power Relationships: What Can Be Seen through Michel Foucault’s Lens?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 357–370
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.024.9050