Artykuły

Sortuj według

The Earliest Law Books of the City of Brno and Their Relation to the Contemporary Legal Practice

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 263–287
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.013.7557

Overview of Conferences Focusing on Legal History and Roman Law, Organized in the Czech Republic in 2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 2, s.  255–256
Data publikacji online: 19 września 2016

Kronika wydarzeń naukowych

Overview of Conferences Focusing on Legal History and Roman law, Organized in the Czech Republic in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 369-370
Data publikacji online: 31 października 2017