Alexandra Letková

Artykuły

Sortuj według

Annual Report on Slovak Legal History 2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 2, s. 263–266
Data publikacji online: 19 września 2016

Constitutional History 2000–2015: Slovak Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 1–34
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.001.8573