Artykuły

Sortuj według

Festiwale sztuki ulicznej. Przedmiot instytucjonalizacji i forma uspołeczniania miasta

Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4, Numer 1, s. 23–38
Data publikacji online: 22 września 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.003.5213

Wizerunek artystów ulicznych w mediach

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 157-179
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.011.10528

Mitologizacja występów ulicznych: dyskurs, autonarracja i autokreacja

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 2, s. 169-185
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.011.16165