Informacje o autorze:

pełniący obowiązki Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Północ w Olsztynie ul. Iwaszkiewicza 6/18 10-089 Olsztyn

Artykuły

Sortuj według

Możliwość orzekania przepadku oraz nawiązki wobec sprawców przestępstw oraz wykroczeń zawartych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 91-102
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.006.5240

Recenzja książki Anny Michalak i Artura Gintera Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 287-290
Data publikacji online: 1 września 2016

Analizy prawne

Zmiany w zakresie karnoprawnej ochrony zabytków w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 81-96
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.004.9765

Artykuły

Nowe przestępstwa w systemie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 81-92
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.007.7379