Artykuły

Sortuj według

Wyzysk (art. 388 Kodeksu cywilnego) w polskim prawie prywatnym a obrót dziełami sztuki

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 103-134
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.007.5241