Artykuły

Sortuj według

Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na  przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 145, s. 7-30
Data publikacji online: 17 października 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.009.5398

Postawy lokalnych społeczności i turystów wobec parków krajobrazowych w województwie małopolskim

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 160, s. 95 – 116
Data publikacji online: 17 marca 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.002.12260