Artykuły

Sortuj według

Tradycja wielkomorawska i cyrylo-metodiańska a współczesny krajobraz kulturowy Velehradu

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 145, s. 71 – 99
Data publikacji online: 17 października 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.013.5402

Tężnie w Polsce. Geneza, stan i przyszłość zjawiska

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 161, s. 41-59
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.007.12549