Artykuły

Sortuj według

Poznawcze aspekty obrazowania w języku i kulturze wizualnej. Turner Czesława Miłosza i Zamki St. Michael, Bonneville, Savoy Williama Turnera

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 176-190
Data publikacji online: 21 października 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.011.5476