Artykuły

Sortuj według

Skuteczność polityk innowacyjnych krajów Europy Wschodniej w kontekście poziomu konkurencyjności ich gospodarek w handlu międzynarodowym

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 295–308
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.022.5603

Konkurencyjność państw Azji Centralnej w ich relacjach handlowych z Unią Europejską i Chinami

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 87-102
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.023.12141

WYZWANIA GOSPODARKI GLOBALNEJ

Konkurencyjność gospodarek surowcowych w handlu międzynarodowym a rola otoczenia instytucjonalnego – przypadek Azerbejdżanu

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 71–83
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.005.9378