Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

Artykuły

Sortuj według

Zmiany struktury rodzajowej handlu wewnątrzgałęziowego w Polsce w latach 1995–2014 na tle pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej - członków UE. Wnioski dla zmian konkurencyjności polskiego handlu zagranicznego

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 342–356
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.025.5606

WYZWANIA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH

Implikacje brexitu dla budżetu UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 520–532
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.038.9411