Artykuły

Sortuj według

Specjalizacja Polski w eksporcie do Unii Europejskiej – produkty żywnościowe versus nieżywnościowe

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 482–497
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.035.5616

WYZWANIA GOSPODARKI GLOBALNEJ

Ocena bezpieczeństwa żywnościowego i samowystarczalności żywnościowej Polski na tle państw Unii Europejskiej

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 168–182
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.012.9385