Artykuły

Sortuj według

The European system of protection of geographical indications

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 564–575
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.041.5622

Umowy gospodarcze UE – Wietnam – analiza ekonomicznych i prawnych stosunków pomiędzy stronami

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 103-124
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.018.12136

WYZWANIA GOSPODARKI GLOBALNEJ

Instytucje polityki „post-pivot” w Azji – wybrane aspekty

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 98–113
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.007.9380