Artykuły

Sortuj według

Pomiar zaangażowania w pracę w sektorze publicznym – propozycja narzędzia na podstawie przeglądu literatury

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 3 (35), s. 181-193
Data publikacji online: 9 listopada 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.015.5517