Artykuły

Sortuj według

Antygrawitacyjne aspekty religijności człowieka

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 3, s. 25-33
Data publikacji online: 14 listopada 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.014.5525

Artykuły empiryczne

Porównanie doświadczeń religijnych w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 37–48
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.003.14117