Artykuły

Sortuj według

Competencies of Information Professionals in the Context of Dynamic Information Needs of Health Care Staff

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 2, s. 86-92
Data publikacji online: 24 października 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.012.5574

Binge watching – definiowanie fenomenu na podstawie przeglądu literatury przedmiotu

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 47-66
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.003.16111

Binging – a Fad or a Permanent Change in Media Consumption? A Critical Literature Review

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 73-82
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.028.15955