Ewa Wółkiewicz

Artykuły

Sortuj według

Das Kanzleiwesen der Stadt Neisse bis zum Jahr 1400

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 279–293
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.014.5854