Artykuły

Sortuj według

The Legal Status of Poles under German Occupation (1939–1945). Some Remarks on the Need for Research

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017, s. 95–110
Data publikacji online: 14 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.036.6974

Status prawny Polaka pod okupacją niemiecką (1939–1945). Uwagi o potrzebie badań

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 345–360
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.021.5906

Artykuły recenzyjne

O dziejach Wydziału Prawa UJ w dobie II RP

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 335–347
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.017.7562

In memoriam: Profesor Stanisław Płaza (1927–2006)

Portret z pamięci

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 644–647
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.030.8568