Artykuły

Sortuj według

The Scholar Discussion on the Concept of Economic Law in Soviet Union in the Years 1956–1958

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017, s. 111–127
Data publikacji online: 14 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.037.6975

Dyskusja nad koncepcją prawa gospodarczego w nauce radzieckiej w latach 1956–1958

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 3, s. 361–378
Data publikacji online: 25 listopada 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.022.5907